Algemene Voorwaarden


Met de opgave van uw bestelling gaat u akkoord met de navolgende algemene voorwaarden.
 

1. Algemeen

De navolgende voorwaarden gelden voor alle leveringen en overige prestaties. Afwijkende voorschriften van de contractpartner sluiten wij hiermede uitdrukkelijk uit. Alle nevenafspraken behoeven een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

 

2. Retourrecht

Alle in de Mark van Veen Fanshop bestelde artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst met opgave van redenen retour zenden naar het onderstaande adres. U dient hierbij zelf zorg te dragen voor voldoende frankering.

 

3. Bestelling

Alle opgegeven prijzen zijn Eurobedragen en zijn inclusief de wettelijke BTW. De acceptatie van het aanbod van de klant vindt plaats met de verzending van de goederen. De Fanshop behoudt zich in het bijzonder het recht voor het aanbod niet te accepteren, als een artikel niet beschikbaar is of als u onterecht rekeningen van vorige leveringen niet betaald of teruggeroepen heeft. Kan de Fanshop een bestelling niet uitvoeren, dan informeert de Fanshop u zo spoedig mogelijk hierover.

 

4. Levering en verzendkosten

De levertijd bedraagt in de regel 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag (of anders aangegeven). Indien geleverde artikelen zichtbare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waartoe ook transportschaden behoren, dan dient u dergelijke fouten direct bij ons te reclameren. Het achterwege laten van deze reclamatie heeft uiteraard geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken.

 

5. Betaling

De klant dient de waarde van de bestelling vooruit over te boeken op de bankrekening van Mark van Veen Entertainment. Zodra de betaling is ontvangen zal worden overgegaan tot het verzenden van de bestelling.

 

6. Gegevensbeveiliging & crediteurenbescherming

Conform de wettelijke voorschriften worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en hun beschermende belangen streng in acht genomen. De voor de afhandeling van de zaak noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling en niet doorgegeven aan derden.